06 48 88 71 01 | info@dutchnl.nl

Inschrijven

Cursus
Welke cursus wilt u volgen?*

Persoonsgegevens
Achternaam*
Voornaam*
Roepnaam
Geslacht*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*

Adres*

Postcode*
Plaatsnaam*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Eventueel extra e-mailadres

Aanvullende vragen
Wat is uw nationaliteit/geboorteland?*
Wat is uw moedertaal?*
Welke vreemde talen beheerst u?*
Sinds wanneer bent u in Nederland?*

Heeft u al eerder Nederlandse les gevolgd?*

Indien ja, bij welke instelling en hoe lang?

Hoe kent u DutchNL?*

Anders, namelijk:

Vragen/Opmerkingen
Heeft u nog vragen/opmerkingen?

Servicevoorwaarden
Servicevoorwaarden Privacy reglement ** Invoer verplicht